Specialtilbud

For specialtilbuddene (Det er Solen, Skovagerskolen, UngdomsCenter Vejle (herunder 10+) samt specialtilbuddene på Hældagerskolen, Skibet Skole, Mølholm Skole, Engum Skole, Solvejsskolen på Børne- og Ungecenteret Vejle Fjord og Fårupgård) er der følgende muligheder for tværfaglig sparring:

  • Hvis barnet/den unge har en aktiv sag i Familie- og Handicapafdelingen indkaldes der til et samarbejdsmøde med barnets rådgiver
  • Hvis barnet ikke har en aktiv sag, kan Familie- og Handicapafdelingen indkaldes til et bekymringsmøde. Dette kan ske ved at indsende materiale til konsultation til fammo@vejle.dk (må kun benyttes af personer med en @vejle.dk adresse) og med forslag til mødedato
  • Hvis bekymringen for barnet/den unge er så stort, at det vurderes, at der er behov for en akut indsats, (f.eks. i forbindelse med vold eller seksuelle overgreb) skal der foretages en underretning med det samme