Private dagtilbud og fri- og private skoler

Tværsteamet for fri- og privatskoler nedlægges. Tværsteamet har indtil nu betjent alle fri- og privatskoler plus Sct. Norberts børnehave og vuggestue og Børnehaven Solstrålen ved Balle Friskole.

Efter ønske fra fri- og privatskolerne ændres modellen, så vilkårene er ens for private dagtilbud og for fri- og privatskoler.
Tværfagligt Center for Børn og Unge har planlagte konsultationer med alle private dagtilbud og fri- og privatskoler. De vil fremover have samme mulighed for at invitere sundhedsplejersken eller en rådgiver fra Familie- og Handicapafdelingen til at deltage i konsultationerne ved behov.

Materiale til en konsultation skal udsendes 14 dage før mødets afholdelse til deltagerne. Der er udarbejdet et konsultations skema, som skal anvendes.

Du finder skemaet på TCBU´s hjemmeside.

Klik her for at komme til TCBU´s side om fri- og privatskoler

Materialet sendes til relevante mødedeltagere fra det enkelte distrikt ved Tværfagligt Center for Børn og Unge og til Maj-Britt Sørensen (MABSO) og Julie Marie Elsborg (JUMEL), som begge er sekretærer i Sundhedsplejen.

OBS

Hvis bekymringen for barnet/den unge er så stort, at det vurderes, at der er behov for en akut indsats (f.eks. i forbindelse med vold eller seksuelle overgreb) skal der foretages en underretning med det samme. Her finder du handlevejledninger ved akutte situationer.

Her kan læse om, hvordan du sender en underretning 

Hvis der er iværksat foranstaltninger i familien på baggrund af en § 50 undersøgelse skal der ikke afholdes en konsultation. I stedet kan der indkaldes til et samarbejdsmøde, hvor formålet er at koordinere de forskellige indsatser i familien.