Kompetencecentre

Kompetencecentrene tilbyder det pædagogiske personale i Vejle Kommune pædagogisk sparring som hjælp til at udvikle inkluderende læringsfællesskaber i almenskolen i forhold til specifikke problematikker.

Her kan du læse, hvad kompetencecentrene tilbyder.