Kompetencecentre

Kompetencecentrene tilbyder det pædagogiske personale i Vejle Kommune pædagogisk sparring som hjælp til at udvikle inkluderende læringsfællesskaber i almenskolen i forhold til specifikke problematikker. Her kan du læse, hvad kompetencecentrene tilbyder.

I Vejle Kommune har vi syv kompetencecentre, som er fysisk placeret i tilknytning til specialtilbud på syv skoler.

Formålet med kompetencecentrene er at hjælpe skolerne med, at børn med særlige behov kan forblive i inkluderende læringsfællesskaber på deres egen skole.

Hvert kompetencecenter er specialiseret i at rådgive og give sparring i forhold til en bestemt målgruppe.

Kompetencecentrenes ydelser

Kompetencecentrene tilbyder pædagogisk sparring fra lærere og pædagoger, der har særlig viden og erfaring med undervisning af elever med særlige behov.

Kompetencecentrene er et supplement til den bistand, Tværfagligt Center for Børn og Unge (TCBU) yder - men med fokus på den pædagogiske vejledning.

Kompetencecentrene yder støtte til alle kommunens folkeskoler.

Har du brug for rådgivning eller sparring fra et kompetencecenter, skal din leder støtte op om anmodningen. Du kan hente  anmodningsskema her.

Her kan du se et eksemplarisk forløb med inddragelse af kompetencecenter.