6. Udvikling og adfærd

 • Uddybende vejledning med hjælpe tekst til udfyldelse af statusudtalelse

 • Små børn (0-6 år)

  Følelsesmæssig og adfærdsmæssig udvikling

  Barnets følelsesmæssige udvikling og hvordan denne påvirker barnets adfærd, herunder fx:

  • Alderssvarende evne til at give udtryk for følelsesmæssige reaktioner over for forældre og andre voksne
  • Adfærd i form af sindsstemning, temperament, humør, udbrud samt graden af selvkontrol i forhold til alder
  • Uro, angst eller psykiske vanskeligheder (ængstelig eller vagtsom)
  • Selvskadende adfærd (river sig selv, banker hovedet ind i væggen)

  Identitet

  Barnets voksende opfattelse af et ”selv”, dvs. som et selvstændigt og værdifuldt individ, herunder fx:

  • Selvfølelse, selvopfattelse og selvtillid
  • Kan forsvare sig selv og sætte grænser i forhold til andre
  • Følelsen af at være god til noget og kunne tage imod ros

  Social fremtræden

  Hvordan barnet opfattes af omverdenen og barnets indsigt i, hvordan omverdenen opfatter barnet, herunder fx:

  • Alderssvarende evne til at udtrykke sin opfattelse og vilje i relation til voksne og kammerater
  • Sprog og adfærd er som regel socialt acceptabel

  Selvstændighed

  Barnets evner og færdigheder i forhold til selvstændighed og uafhængighed til forældre og andre voksne samt praktiske formåen i dagligdagen, herunder fx:

  • Begyndende færdigheder i forhold til uafhængighed til forældre og andre voksne svarende til alderen (fx begynde at kunne spise selv eller selv tage tøj på)
  • Aldersvarende evne til at give udtryk for egne behov, foretage valg og være bevidst om andre og deres behov.
 • Mellemstore børn (6-14 år)

  Følelsesmæssig og adfærdsmæssig udvikling

  Barnets/den unges følelsesmæssige udvikling og hvordan denne påvirker barnets/den unges adfærd, herunder fx:

  • Kan fortælle hvad der ligger hende/ham på sinde og kan drøfte bekymringer, skuffelser og irritationsmomenter med en fortrolig voksen
  • Adfærd i form af sindsstemning, temperament, humør, udbrud samt graden af selvkontrol i forhold til alder
  • Løber væk hjemmefra
  • Tidligt seksuelt aktiv i forhold til jævnaldrende
  • Uro, angst eller psykiske vanskeligheder
  • Selvskadende adfærd
  • Kriminel adfærd

  Identitet

  Barnets/den unges voksende opfattelse af et ”selv”, dvs. som et selvstændigt og værdifuldt individ, herunder fx:

  • Selvfølelse, selvopfattelse og selvtillid
  • Kan forsvare sig selv og sætte grænser i forhold til andre
  • Følelsen af at være god til noget og kunne tage imod ros
  • Oplevelser med diskrimination pga. race, religion, alder, køn, seksualitet eller handicap
  • Alderssvarende indsigt i funktionsnedsættelse, diagnose eller særlige behov

   

  Social fremtræden

  Hvordan barnets/den unge opfattes af omverdenen og barnets/den unges indsigt i, hvordan omverdenen opfatter barnet/den unge, herunder fx:

  • Forståelsen af hvordan barnet/den unge opfattes af andre mennesker
  • Udseende (påklædning)
  • Sprog og adfærd er som regel socialt acceptabel

   

  Selvstændighed

  Barnets/den unges evner og færdigheder i forhold til selvstændighed og uafhængighed til forældre og andre voksne samt praktiske formåen i dagligdagen, herunder fx:

  • Færdigheder i forhold til uafhængighed til forældre og andre voksne svarende til alderen (fx vaske sig, børste tænder, rede hår o.l.)
  • Evne til at tage vare på sig selv, aflæse farer og risikofyldte situationer
  • Viden om hvor man kan henvende sig for at få hjælp, hvis der opstår problemer
  • Alderssvarende evne til at give udtryk for egne behov, foretage valg og være bevidst om andre og deres behov.
 • Unge (14+ år)