5. Fritidsforhold og venskaber

 • Uddybende vejledning med hjælpe tekst til udfyldelse af statusudtalelse

 • Små børn (0-6 år)

  Venskaber og relationer

  Barnets sociale relationer til andre børn, samt andre vigtige personer i netværket, herunder fx:

  • Evne til at etablere kontakt med andre børn
  • Leger alderssvarende alene og sammen med andre børn
  • Mobning og isolation
  • Konflikter med andre børn
  • Relationer til børn og voksne
 • Mellemstore børn (6-14 år)

  Deltagelse
  Barnets/den unges adgang til og deltagelse i aktiviteter i fritiden, herunder fx:

  • Planlagte lege og aktiviteter for børnene (fx lejrskole, klassefester m.v.)
  • Deltager i organiserede fritidsinteresser (badminton, fodbold o.l.)
  • Andre fritidsinteresser (fx tegne, samle på noget, spil, læsning af bøger o.l.)
  • Computer, playstation mv. alene og sammen med andre
  • Går i SFO/fritidshjem/klub

  Venskaber og relationer

  Barnets/den unges sociale relationer til andre børn og unge, samt andre vigtige personer i netværket, herunder fx:

  • Evne til at etablere og fastholde venskaber
  • Leger alderssvarende alene og sammen med andre børn
  • Gruppetilhørsforhold
  • Mobning og isolation
  • Konflikter med andre børn
  • Tilbringer fritid alene eller sammen med andre
  • Er sammen med kammerater og tager dem med hjem
 • Unge (14+ år)