4. Skoleforhold og læring

Barnets/den unges evner og læringsmæssige færdigheder – eksempelvis forståelse, problemløsning, sprog, kommunikation, læringsmæssige færdigheder, udvikling, fremskridt og ambitioner.

 • Uddybende vejledning med hjælpe tekst til udfyldelse af statusudtalelse

 • Små børn (0-6 år)

  Forståelse, argumentation og problemløsning

  Barnets evne til at forstå og overskue information, argumentere og løse problemer, herunder fx:

  • Undersøgelse og udforskning af sanser, bevægelse, former, rum m.v.
  • Udvikling af kreativitet samt evne og lyst til at udforske og afprøve
  • Funktionsnedsættelses eller specielle behovs indvirkning
  • Identificering af specielle indlæringsmæssige behov

  Sprog og kommunikation

  Barnets evne til at kommunikere effektivt, tillidsfuldt og hensigtsmæssigt, sproglige vilkår og kompetencer – herunder fx.

  • Foretrukken kommunikationsform
  • Beherskelse af modersmål
  • Alderssvarende udvikling af sprog, tale, opmærksomhed og kommunikation.
  • Evne til at få opmærksomhed og skabe positiv kontakt
  • Alderssvarende evne og lyst til at udtrykke sig
  • Alderssvarende evne og lyst til at lytte til det andre har at sige
  • Funktionsnedsættelses eller specielle behovs indvirkning

  Deltagelse i dagtilbud

  Barnets adgang til og deltagelse i dagtilbud og evt. årsager til manglende deltagelse.

  • Er glad for at gå i dagtilbud
  • Tilstedeværelse og fravær (beskriv gerne omfang, årsager til fravær, samt hvor længe det har stået på)
  • tilpasser sig dagens rutiner
  • Barnet er tryg ved de voksne

  Færdigheder, udvikling og fremskridt

  Barnets læringsmæssige færdigheder, udvikling og fremskridt, herunder fx:

  • Leg på alderssvarende niveau
  • Alderssvarende udvikling af kognitive funktioner
  • Beskriv eventuelle særlige behov for støtte/specialundervisning (antal timer ugentligt). Beskriv også hvis der tidligere er givet støtte, eller hvis barnet/den unge ikke får den støtte som barnet/den unge har behov for
  • Funktionsnedsættelses eller specielle behovs indvirkning på barnets udvikling og hvilken støtte der gives
   • Særlige hensyn der skal tages til barnet/den unge.

   

 • Mellemstore børn (6-14 år)

  Forståelse, argumentation og problemløsning

  Barnets/den unges evne til at forstå og overskue information, argumentere og løse problemer, herunder fx:

  • Undersøgelse og udforskning af sanser, bevægelse, former, rum m.v.
  • Forståelse af sammenhænge og omverden
  • Udvikling af kreativitet samt evne og lyst til at udforske og afprøve
   Funktionsnedsættelses eller specielle behovs indvirkning
  • Identificering af specielle indlæringsmæssige behov (evt. inddragelse af PPR)

  Sprog og kommunikation

  Barnets/den unges evne til at kommunikere effektivt, tillidsfuldt og hensigtsmæssigt, sproglige vilkår og kompetencer – herunder fx:

  • Foretrukken kommunikationsform
  • Beherskelse af modersmål
  • Alderssvarende udvikling af sprog og tale
  • Evne til at forbinde lyd og bogstaver
  • ”Kommunikation i forskellige situationer? (fx kropssprog, sprogbrug)”
  • Evne til at få opmærksomhed og skabe positiv kontakt
  • Alderssvarende evne og lyst til at udtrykke sig
  • Alderssvarende evne og lyst til at lytte til det andre har at sige
  • Funktionsnedsættelses eller specielle behovs indvirkning

  Deltagelse i skoletilbud

  Barnets/den unges adgang til og deltagelse i skoletilbud, og evt. årsager til manglende deltagelse, fx:

  • Er glad for at gå i skole
  • Kan lide at være sammen med skolekammerater i skolen.
  • Har en god kontakt til mindst en af lærerne/børnehaveklasselederne
  • Tilstedeværelse, fravær og evt. bortvisning (beskriv gerne omfang, årsager til fravær, samt hvor længe det har stået på)
  • Bruger og har adgang til uddannelsesmæssige ressourcer (fx lektiehjælp, ordbøger, computer og samt tid og ro til lektielæsning)
  • Mobning - har eller bliver mobbet.

  Færdigheder, udvikling og fremskridt

  Barnets/den unges lærings- og skolemæssige færdigheder, udvikling og fremskridt, herunder fx:

  • Leg på alderssvarende niveau
  • Alderssvarende udvikling af kognitive funktioner
  • Fremskridt i faglige færdigheder, evt. testresultater sammenlignet med tidligere præstationer eller nationalt niveau for aldersgruppen
  • Basale færdigheder – at læse, skrive og tale dansk, samt matematik på alderssvarende niveau
  • Læringsmæssige færdigheder – evnen til at lære, arbejde sammen med andre og udføre opgaver
  • Særlige færdigheder – idræt, billedkunst, sløjd, m.v.
  • Beskriv eventuelle særlige behov for støtte/ specialundervisning (antal timer ugentligt, i hvilke fag samt hvad den består i). Beskriv også hvis der tidligere er givet støtte eller hvis barnet/den unge ikke får den støtte/specialundervisning som barnet/den unge har behov for
  • Funktionsnedsættelses eller specielle behovs indvirkning på barnets/den unges adgang til undervisning og hvilken støtte der gives
  • Særlige hensyn der skal tages til barnet/den unge

   

  Ambitioner

  • Ambitionsniveau i forhold til færdighedsniveau
  • Motivation og vedholdenhed i forhold til alder
 • Unge (14+ år)