Vejledning: Statusudtalelser

Vi har udarbejdet en kort vejledning, som skal bidrage til din forståelse af de enkelte områder, hvor vi gerne vil have dine faglige beskrivelser og observationer af barnets/den unges situation. Blanketten har nedenstående overskrifter, som vi beder fagpersoner komme med status omkring. Det er vigtigt, at fagpersoner forholder sig til alle punkterne, men de skal kun udfyldes såfremt det skønnes relevant.
Selve vejledningen er bygget op omkring ovenstående overskrifter, og samtidig er den opdelt efter alder: Små børn (0-6 år) - Mellemstore børn (7-14 år) - unge (15 +).