Mistanke om vold eller overgreb / Akutte situationer

Hvornår er en situation akut? Hvordan skal jeg skride ind? Disse spørgsmål kan du finde svar på her.

Kontakt Familie- og Handicapafdelingen

Hvis du har viden eller mistanke om fysisk eller psykisk mishandling, seksuelt misbrug eller andre strafbare forhold, er situationen akut. Det vil sige, hvis et barn viser tegn på, at der er øvet vold mod det eller tegn på, at det har været udsat for et seksuelt overgreb, skal du omgående kontakte Familie- og Handicapafdelingen (se kontakt oplysninger i boksen til højre).

Er du i det hele taget bange for barnets tarv og sikkerhed, skal du omgående tage kontakt til Familie- og Handicapafdelingen eller Politiet.

Råd og vejledning

Det kan være svært at bedømme sagens alvor, da signalerne ikke altid er klare. Hvis du er i tvivl, så kontakt Familie- og Handicapafdelingen for at få råd og vejledning.

Du må ikke orientere barnets forældre

Af hensyn til det videre forløb, herunder politiets muligheder for at sikre eventuelle beviser, må du i disse sager ikke orientere forældrene om din underretning, hvis du har mistanke om, at det er forældrene, der har begået overgreb. Det er op til Familie- og Handicapafdelingen at afgøre, hvornår og hvordan forældrene orienteres.

Vil du vide mere om vold og overgreb?