Magtanvendelse­ - Retningslinjer­ for Folkeskoleområdet

Der skal altid følges op på en magtanvendelse. Her finder du retningslinjer og procedurer for, hvordan vi følger op på tilfælde af magtanvendelse i Vejle Kommunes skoler.

I pjecen Magtanvendelse - retningslinjer på Folkeskoleområdet kan du bl.a. læse om lovgrundlaget, hvornår man kan forsvare at bruge magtanvendelse, retningslinjer for indberetning, skolelederens opgave efter hændelsen og Uddannelse & Lærings opfølgning.

Efter der er sket en magtanvendelse, indberetter medarbejderen hændelsen til skolelederen på dette skema.

Alle tilfælde af magtanvendelse rapporteres til Uddannelse & Læring som minimum en gang om året før sommerferien på dette indberetningsskema.

Skoler med specialtilbud rapporterer særskilt for almendel og specialtilbud.