Magtanvendelse - Retningslinjer for Dagtilbud

Der er retningslinjer og procedurer for, hvordan du skal følge op på tilfælde med magtanvendelse.

Efter brug af magtanvendelse, er det lederens ansvar, at episoden registreres skriftligt inden for 24 timer og det er lederens ansvar, at der laves en plan for det videre forløb. Forvaltningen fører løbende tilsyn med, hvordan reglerne for magtanvendelse forvaltes i daginstitutioner og i dagplejen.

Læs her om retningslinjerne for magtanvendelser på dagtilbudsområdet