Langvarigt sygefravær

Dette notat beskriver skolers forpligtelse i forbindelse med elever, der har langvarigt sygefravær.