Refleksionsspørgsmål - inden du sender en underretning...

Når du overvejer, at sende en underretning til Familie- og Handicapafdelingen, er det væsentligt for det videre forløb, at du har vurderet barnet på baggrund af systematiske observationer, og at du drøfter dine observationer og refleksioner med dine kollegaer (AKT eller ressourceperson), din leder, den socialfaglig rådgiver eller på et konsultation PLUS møde.

Det er en gode ide at du forholder dig til nedenstående refleksionsspørgsmål, inden du udfylder og sender en underretning;

 • Hvilke tegn er der på, at barnet trives, og hvad er medvirkende til, at barnet trives?
 • Hvilke kompetencer har barnet/den unge?
 • Hvilke tegn er der på, at barnet ikke trives?
 • I hvilke situationer/relationer trives barnet/den unge ikke?
 • Hvad siger barnet/den unge selv om signalerne?
 • Hvilken relation har barnet til andre børn/unge og voksne?
 • Har barnet/den unge et netværk, som kan understøtte en positiv udvikling, i så fald hvem? Kan de svare på det??
 • Hvad siger forældrene til bekymringen, og er de også bekymret?
 • Hvad har der været gjort, hvilke forebyggende tiltag har været iværksat og hvad er lykkedes?
 • Hvad er barnets/ den unges udvikling over tid?
 • Hvor længe har du som fagperson været bekymret?
 • Hvad gør at du overvejer at sende en underretning nu og ikke tidligere?