Hvornår skal du sende en ny underretning igen?

Du skal sende en ny underretning igen, når du har fået nye oplysninger, som bekymrer dig i forhold til barnet eller familien, eller du vurderer, at barnet/den unges situation er blevet forværret.

Det er vigtigt, at du i underretningen, lægger vægt på de nye oplysninger, som bekymrer dig. Husk - at du har en pligt  til at underrette, hvis du er bekymret.

Hvis du er i tvivl, er det en god idé at bruge en kollega, leder eller socialfagligrådgiver samt ovenstående refleksionsspørgsmål.

Du kan også spørge familien om sagens forløb i Familie- og Handicapafdelingen. 

Du kan også altid kontakte Familie- og Handicapafdelingen hvis du er i tvivl, om du skal sende en ny underretning.