Dialog med forældre

Det anbefales, at du gennemgår underretningen med forældrene, inden du sender den til Familie- og Handicapafdelingen (dog ikke ved vold eller overgrebssager, hvor der ikke må ske en orientering).  Du har typisk haft et længere forløb med familien, hvor du har italesat din bekymring for barnet – og hvor I måske sammen har arbejdet for at ændre barnets situation. Hvis dette ikke lykkes, så er det næste skridt en underretning. I dialogen med forældrene om underretningen, kan du understrege, at du rent lovgivningsmæssigt har pligt til at underrette – og at du gør det, fordi du er bekymret for barnet – og fordi du tænker, at barn og familie måske har brug for mere støtte, end du og din arbejdsplads kan tilbyde.

Når du gennemgår underretningen med forældrene, er det vigtigt, at underretningen ikke ændres på trods af forældrenes uenighed, det skal være jeres side af sagen, som er beskrevet i underretningen.

I må gerne udlevere underretningen til forældrene, og hvis de har spørgsmål til det videre arbejde, kan I henvise til Familie- og Handicapafdelingen.

Når underretningen er sendt, er det vigtigt at I fortsætter jeres indsats og opmærksomhed omkring barn og forældre.