Den gode underretning

I Vejle Kommune har vi en underretningsskabelon til brug for underretninger. Skabelonen er en god tjekliste til hvilke oplysninger Familie- og Handicapafdelingen har brug for i forbindelse med underretningen, og derfor vigtig at du udfylder. Når du i underretningsskabelonen beskriver din bekymring, er det vigtigt, at du objektivt beskriver dine konkrete observationer i forhold til selve bekymringen for barnet. Brug meget gerne konkrete eksempler.

For ansatte i Vejle Kommune findes underretningsskabelonen som en kladdeskabelon i SBSYS, såfremt du ikke har adgang til SBSYS bedes du kontakte din leder eller det administrative personale hos dig, som kan hjælpe dig. Når du/I har udfyldt skabelonen skal den sendes til fammo@vejle.dk (må kun benyttes af personer med en @vejle-mailadresse)

Private institutioner, skoler, læger, sygehuse m.v. skal logge på med deres virksomheds NemID, således at underretningen bliver sendt via deres virksomheds digitale postkasse på virk.dk. klik på boksen herunder.

Det er dig, der ser barnet hver dag – og dine observationer og din viden er derfor et vigtigt grundlag for de faglige vurderinger, som Familie- og Handicapafdelingen skal foretage.

Vi anbefaler, at du gennemgår underretningen med forældrene, inden du sender den til Familie- og Handicapafdelingen.