Bekymringstegn hos forældre/primære omsorgspersoner

Vi har her samlet en række bekymringstegn hos forældrene, som kan være tegn på, at du som professionel skal have skærpet opmærksomhed på barnet/den unge.  Er der flere af bekymringstegnene hos både barnet/den unge og forældrene, som er vedvarende, til trods for en indsats i det forebyggende støttesystemet, skal du sende en underretning til Familie- og Handicapafdelingen.  Nedenstående er ingen facitliste.

 • Klik på relevant aldersgruppe, så folder bekymringstegnene sig ud.

 • Forældre til små børn (0-6 år)
  • Har et misbrug
  • Mistanke om kognitive vanskeligheder hos forældre eller psykisk sygdom
  • Længerevarende kriser i familien (konfliktfyldt skilsmisse, dødsfald mv.)
  • Har ingen god relation til barnet, har ikke alderssvarende kontakt (særligt 0-11 mdr.) og har svært ved at fornemme barnets behov
  • Dårlig prioritering af det økonomiske råderum i forhold til barnet.
  • Tager ikke ansvar for barnets stabile fremmøde i daginstitution/dagpleje.
  • Konflikt i forældresamarbejde (mellem forældrene eller mellem forældre og daginstitution)
  • Manglende empati hos forældrene
  • Understøtter ikke eller er fraværende i barnets institutionsliv (pakke taske, madpakke, ekstra tøj, afleverer/henter barnet,  deltagelse i forældremøder mv.)
  • Manglende stabilitet i barnets liv
   (eks. hyppige og mange institutionsskift)
 • Forældre til mellemstore børn (6-14 år)
  • Har et misbrug
  • Mistanke om kognitive vanskeligheder hos forældre eller psykisk sygdom
  • Længerevarende kriser i familien (konfliktfyldt skilsmisse, dødsfald mv.)
  • Har svært ved at have en god stabil relation ti barnet og fornemme dets behov – evt. konfliktfyldt relation
  • Dårlig prioritering af det økonomiske råderum i forhold til barnet.
  • Tager ikke ansvar for barnet stabile fremmøde i skolen.
  • Konflikt i forældresamarbejde (mellem forældrene eller mellem forældre og skole)
  • Manglende empati hos forældrene
  • Understøtter ikke eller er fraværende i barnets skolegang (pakke taske, madpakke, ekstra tøj, afleverer/henter barnet,  deltagelse i forældremøder mv.)
  • Manglende stabilitet i barnets liv
   (eks. hyppige og mange skoleskift)
 • Forældre til unge (14-18 år)
  • Har et misbrug
  • Mistanke om kognitive vanskeligheder hos forældre eller psykisk sygdom
  • Længerevarende kriser i familien (konfliktfyldt skilsmisse, dødsfald mv.)
  • Har ikke en god og stabil relation til den unge/ er fraværende i den unges liv
  • Dårlig prioritering af det økonomiske råderum i forhold til barnet.
  • Manglende interesse, ingen samarbejde eller dialog med skole eller uddannelse.
  • Konflikt i forældresamarbejde (mellem forældre eller mellem forældre og skole/uddannelse)
  • Manglende empati hos forældrene