Bekymret - Hvornår skal du sende en underretning?

På børne- og ungeområdet i Vejle Kommune er det vores mål, at flest mulig børn er i trivsel, og at en tidlig og forebyggende indsats iværksættes hvis nødvendigt, så vi undgår at problemerne vokser sig store. Det skal ske i barnets daglige rum – i børnehaven, i skolen og i familien – og eventuelt med støtte fra det forebyggende område (Tværfagligt Center for Børn og Unge, fra Sundhedsplejen eller SSP). Vi bruger gerne farverne grøn, gul og rød til at illustrere dette. Procentsatserne er fordelingen af børn og unge i Danmark, som befinder sig i de enkelte farver (Kilde: %-satser kommer fra Schultz Jørgensen 2006).

Bekymringsskala

Alle der arbejder på børne- og ungeområdet har skærpet underretningspligt. Det vil sige, at du har pligt til at sende en underretning til Familie- og Handicapafdelingen, hvis du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år, kan have behov for særlig støtte. Vi ønsker her, at bidrage til en fælles forståelsesramme af, hvornår der skal sendes en underretning. Altså hvornår vi går fra det grønne/gule felt – og over til det røde felt, hvor Familie- og Handicapafdelingen skal inddrages, i form af en underretning.