Sprog i Dagtilbud

Sprog er et særligt fokusområde i Dagtilbud. 
Daginstitutionernes pædagogiske indsats har stor betydning, og gør en stor forskel for barnets sprogtilegnelse.

Derfor er der udarbejdet en funktionsbeskrivelse for sprogansvarlige pædagoger. 

Vi afholder løbende kurser i sproglige indsatser og pædagogik, sprogmiljøer, sprogvurdering og sprogredskaber. 

På denne side finder du materialer fra disse kurser.