Dagtilbud til børn med særlige behov

„Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet – for vi vil inklusion" - står der i vores Børne- og Ungepolitik. Inklusion er en klar værdi og ambition for vores arbejde.

Målet er, at flest mulige børn og unge deltager i lokale, almene fællesskaber. Bl.a. ved at børn med vidtgående handicap tilbydes forskellige former for specialpædagogisk bistand i daginstitutionen. Det betyder, at også et barn med fx en funktionsnedsættelse eller et handicap kan trives og udvikles i vore almene daginstitutioner. Alle dagtilbud indgår i et tæt samarbejde med Sundhedsplejen og Tværfagligt Center for Børn & Unge.

Du kan læse mere om vores tilbud og selve visiteringen i boksene nedenfor.

Lille pige
 • Tilbud og muligheder

  Nogle børn har brug for et særligt tilbud i kortere eller længere periode. Det kan enten være specialinstitutionen Solen, en minigruppe eller dobbelt plads i en dagpleje. Læs mere i linket her.

 • Visitation

  Visiteringsudvalget vurderer, hvem der skal tilbydes en plads i Solen, minigruppe eller dobbeltdagplejeplads. Dette sker f.eks. på grundlag af henvisningsskemaet, eventuelle lægepapirer samt individuelle og faglige vurderinger. De faglige vurderinger udarbejdes af medarbejdere i Tværfagligt Center for Børn og Unge. Visitering til Solen, minigruppe og dobbeltdagpleje foregår 3 gange årligt; april, juni og november.

  Du kan læse mere om deadlines for visitationsmøderne i 2019/2020 her

  Skema vedr. henvisning findes  som kladdeskabelon SBSYS (under B&U daginstitutioner og B&U Dagplejen) 

  Som privat eller selvejende institution finder du skemaerne i linket her

 • Hvad gør jeg som forælder?
  Hvis du mener, at dit barn har behov for et særligt behov for pasning, kan du tage en snak med lederen fra daginstitutionen, dagplejen eller sundhedsplejersken. De kan herefter indstille til visitationsudvalget.
  Har forældrene behov for at drøfte, om barnet måske skal starte direkte i et specialtilbud, kan forældrene rette henvendelse til Pædagogisk konsulent for inklusion og specialpædagogik, i Dagtilbud, Karin Vikær Hermansen.
  Dette gælder også tilflyttere til Vejle Kommune, hvor barnet har gået i et specialtilbud i en anden kommune. Forældre skal også her henvende sig ved, Lars Poulsen.
 • Den gode overgang fra børnehave til skole

  Der er et tæt samarbejde mellem dagtilbud og skoler i overgangen fra  børnehave til skole.

  Du kan læse mere om indsatsen i linket her